COPYRIGHT

De Redactie van MSkidsweb verklaart dat de informatie op deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld en samengesteld. Evenwel kan zij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. De Redactie van MSkidsweb aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bovengenoemde informatie. Internationale gedragsregels voor medische en zorgsites

De Redactie van MSkidsweb onderschrijft de gedragsregels opgesteld door de Health On the Net Foundation (HON). Zij zal zich maximaal inspannen om de aldaar opgestelde gedragsregels op te volgen. De informatie gegeven op MSkidsweb is ter ondersteuning, niet om de bestaande relatie tussen een patiënt-bezoeker en zijn of haar dokter te vervangen. De originele versie van deze gedragsregels tref je aan op: www.hon.ch/honcode/


Netiquette

De term netiquette (of Net Etiquette) wordt gebruikt om aan te geven hoe bezoekers aan websites zich horen te gedragen. Hier zijn algemene regels voor, en wij verwachten dat iedere bezoeker zich hieraan houdt.

Het gaat hier om de volgende regels:

 • Wees beleefd. Wees niet grof in berichten gericht aan anderen.
 • Let op taalgebruik. Niet vloeken, geen vulgair of ander onacceptabel taalgebruik.
 • Speciale karakter combinaties, de zogenaamde Cyber Smileys :-), worden vaak gebruikt om bepaalde gevoelens van de schrijver op een non-verbale wijze uit te drukken.
 • Wanneer je mail verstuurt, gebruik dan niet alleen hoofdletters. Dit leest zeer onprettig.
 • Krijg je antwoord op je oproep in het gastenboek? Bedenk dan dat de schrijver van dit bericht misschien wel antwoord verwacht van jou.
 • Houd er rekening mee e-mail niet gegarandeerd privé is. Beheerders van de website hebben toegang tot alle mail.
 • Gebruik het Internet niet op een wijze waardoor andere gebruikers van het Internet hinder zouden kunnen ondervinden.

Privacy

De Redactie van MSkidsweb is zich ervan bewust dat privacy belangrijk is. Personalia en andere privacy gevoelige informatie zal dan ook niet afgegeven worden aan derden. Dit heeft met name betrekking op informatie die in vertrouwen wordt verstrekt. Je bepaalt zelf hoeveel informatie je van jezelf bloot geeft. Door bijvoorbeeld ons gastenboek in te vullen, komt je reactie beschikbaar voor iedereen die dit wil lezen. Je moet zelf aangeven of je anoniem wilt blijven. Zo ja, dan zullen wij je wens respecteren. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten. Eenmaal geplaatste informatie kan op verzoek weer verwijderd worden. MSkidsweb sluit zich zoveel mogelijk aan bij de Nederlandse wetgeving en normen op het gebied van de privacybescherming.

 

De MSkidsweb-site is ontwikkeld conform de XML1, XHTML1.0 en CSS2 standaarden.

Specifieke instellingen van je systeem kunnen van invloed zijn op de werking van de gebruikte browser.

 

Copyright

© Copyright Vrienden MSweb

Gehele of gedeeltelijke overname van informatie op deze site, plaatsing van deze informatie op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze ook en/of commercieel gebruik van deze website alleen na toestemming van de redactie.

Omschrijving

De Redactie van MSkidsweb verklaart dat de informatie op deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld en samengesteld. Evenwel kan zij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. De Redactie van MSkidsweb aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bovengenoemde informatie.

 

Internationale gedragsregels voor medische en zorgsites

De Redactie van MSkidsweb onderschrijft de gedragsregels opgesteld door de Health On the Net Foundation (HON). Zij zal zich maximaal inspannen om de aldaar opgestelde gedragsregels op te volgen. De informatie gegeven op MSkidsweb is ter ondersteuning, niet om de bestaande relatie tussen een patiënt/site bezoeker en zijn of haar bestaande dokter te vervangen. De originele versie van deze gedragsregels tref je aan op: www.hon.ch/honcode/

 

Netiquette

De term netiquette (of Net Etiquette) wordt gebruikt om aan te geven hoe bezoekers aan websites zich horen te gedragen. Hier zijn algemene regels voor, en wij verwachten dat iedere bezoeker zich hieraan houdt.

Het gaat hier om de volgende regels:

 • Wees beleefd. Wees niet grof in berichten gericht aan anderen.
 • Let op taalgebruik. Niet vloeken, geen vulgair of ander onacceptabel taalgebruik.
 • Speciale karakter combinaties, de zogenaamde Cyber Smileys :-), worden vaak gebruikt om bepaalde gevoelens van de schrijver op een non-verbale wijze uit te drukken.
 • Wanneer je mail verstuurt, gebruik dan niet alleen hoofdletters. Dit leest zeer onprettig.
 • Krijg je antwoord op je oproep in het gastenboek? Bedenk dan dat de schrijver van dit bericht misschien wel antwoord verwacht van jou.
 • Houd er rekening mee e-mail niet gegarandeerd privé is. Beheerders van de website hebben toegang tot alle mail.
 • Gebruik het Internet niet op een wijze waardoor andere gebruikers van het Internet hinder zouden kunnen ondervinden.

Privacy

De Redactie van MSkidsweb is zich ervan bewust dat privacy belangrijk is. Personalia en andere privacy gevoelige informatie zal dan ook niet afgegeven worden aan derden. Dit heeft met name betrekking op informatie die in vertrouwen wordt verstrekt. Je bepaalt zelf hoeveel informatie je van jezelf bloot geeft. Door bijvoorbeeld ons gastenboek in te vullen, komt je reactie beschikbaar voor iedereen die dit wilt lezen. Je moet zelf aangeven of je anoniem wilt blijven. Zo ja, dan zullen wij je wens respecteren. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten. Eenmaal geplaatste informatie kan op verzoek weer verwijderd worden. MSkidsweb sluit zich zoveel mogelijk aan bij de Nederlandse wetgeving en normen op het gebied van de privacybescherming.

 

 

De MSkidsweb-site is ontwikkeld conform de XML1, XHTML1.0 en CSS2 standaarden.

Specifieke instellingen van je systeem kunnen van invloed zijn op de werking van de gebruikte browser.

Copyright

© Copyright Vrienden MSweb

Gehele of gedeeltelijke overname van informatie op deze site, plaatsing van deze informatie op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze ook en/of commercieel gebruik van deze website alleen na toestemming van de redactie.

MSweb.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.