;
skip to Main Content

Copyright © 2021, St. Vrienden MSweb

Alle rechten van de informatie op onze website berusten bij de Stichting Vrienden MSweb, tenzij anders vermeld. Alle teksten en afbeeldingen op MSkidsweb zijn eigendom van de stichting of in een aantal gevallen van de auteurs of illustratoren van het betreffende artikel of illustratie. Gehele of gedeeltelijke overname van informatie op deze site, plaatsing van deze informatie op andere sites, verveelvoudiging op welke wijze ook en/of commercieel gebruik van deze website alleen na toestemming van de redactie.

Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Mocht je ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op onze website gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

St. Vrienden MSweb
Bilthoven, 2021

Omschrijving

Hier vind je een beschrijving van onze auteursrechten.

Overige

Back To Top