De redactie van MSkidsweb verklaart dat de informatie op deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld en samengesteld. De redactie kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. De redactie kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie van deze website.

Op MSkidsweb staan ook links naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt MSkidsweb geen verantwoordelijkheid voor de daar gepresenteerde inhoud en teksten of omgang met de persoonsgegevens door deze derden. Lees voor dat laatste de privacyverklaring van de desbetreffende website.

MSkidsweb behoudt zich het recht voor om deze disclaimer aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Let op! De informatie op MSkidsweb is niet bedoeld als vervanging van een medisch consult. Raadpleeg voor het krijgen van een diagnose of behandeling altijd een arts.

St. Vrienden MSweb
Bilthoven, 2018

Back To Top