De redactie van MSweb onderschrijft de gedragsregels voor medische en zorgsites opgesteld door de Health On the Net Foundation (HON). Zij zal zich maximaal inspannen om de aldaar opgestelde gedragsregels op te volgen. De informatie gegeven op MSweb is ter ondersteuning, niet om de bestaande relatie tussen een patiënt/site bezoeker en zijn of haar bestaande dokter te vervangen. Klik hier voor de originele gedragsregels.

Netiquette

De term Net Etiquette of netiquette is een algemeen gebruikte term om de algemeen geaccepteerde regels voor het gedrag voor het gebruik van het Internet en het World Wide Web te omschrijven. Wij verwachten van alle bezoekers van MSweb dat zij zich hieraan zullen houden.

Deze algemeen geaccepteerde regels voor Internet etiquette omvatten het volgende:

  • Wees beleefd. Wees niet grof in berichten gericht aan anderen;
  • Let op taalgebruik. Niet vloeken, geen vulgair of ander onacceptabel taalgebruik;
  • Speciale karakter combinaties, de zogenaamde Cyber Smileys :-), worden vaak gebruikt om bepaalde gevoelens van de schrijver op een non-verbale wijze uit te drukken;
  • Wanneer je mail verstuurt, gebruik dan niet alleen hoofdletters. Dit leest zeer onprettig;
  • Houdt rekening met het feit dat elektronische post (e-mail) niet gegarandeerd privé is. Beheerders van de website hebben toegang tot alle mail;
  • Gebruik het Internet niet op een wijze waardoor andere gebruikers van het Internet hinder zouden kunnen ondervinden.
Back To Top