Geen verschil in ziekteverzuim of schoolprestaties

Noorse onderzoekers bekeken of er misschien voortekenen van MS zijn, zoals (meer) ziekteverzuim en minder goede schoolprestaties.

VoortekenenZijn er aanwijzingen die we achteraf snappen, als iemand de diagnose MS krijgt? Hoe lang duren die voortekenen dan en welke kenmerken hebben ze? Hier is nog niet veel bekend over. Noorse onderzoekers wilden daarom uitzoeken of mensen die later de diagnose MS krijgen, op school meer verzuimdagen hadden en minder goed presteerden dan gezonde klasgenoten. Alle deelnemers aan dit onderzoek waren vergelijkbaar op basis van leeftijd, geslacht en regio.

Het onderzoek

Met behulp van gegevens uit het zuidoosten van Noorwegen analyseerden de onderzoekers mensen met MS die in of na 1978 geboren waren. Het Noorse Centraal Bureau voor de Statistiek gaf de informatie over hun schoolcijfers en dagen van afwezigheid. Deze gegevens vergeleken ze met de informatie van vergelijkbare (gezonde) controlepersonen. De onderzoekers bekeken de afwezigheid in de drie jaren van het hoger middelbaar onderwijs. Ook keken ze naar de cijfers in de verplichte vakken Noors, Engels, wiskunde en lichamelijke opvoeding.

Resultaten

De onderzoekers bekeken 107 mensen die minstens één jaar na het afstuderen de diagnose MS kregen en 626 controlepersonen. Er waren geen duidelijke verschillen in afwezigheid of behaalde cijfers in de gehele onderzoeksgroep. Dit was ook niet het geval bij de mensen die binnen vier jaar met MS gediagnosticeerd werden. Verder werd er geen verband gevonden tussen de tijd tot begin van de ziekte en het aantal verzuimdagen of de behaalde cijfers.

Conclusie

Er was geen verschil in dagen van afwezigheid of behaalde cijfers in het hoger middelbaar onderwijs in de vier jaar voorafgaand aan de ziekte vergeleken met controlepersonen. Een mogelijk voorteken zal de cognitie (het denken) waarschijnlijk niet zodanig aantasten dat het de schoolprestaties beïnvloedt.

Wil je meer lezen over cognitie? Kijk dan hier.

Door: Redactie MSkidsweb
Bron: MSweb

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *