Natalizumab (ook wel Tysabri) lijkt goed te helpen bij kinderen met een actieve vorm van MS. Als andere medicijnen zoals Inteferon-beta en Glatirameeracetaat niet goed helpen, is Tysabri een goede optie.

Opdr_infuus_200x164Er zijn nog geen gegevens over de werking en veiligheid bekend uit grote groepen kinderen met MS die lang in de gaten zijn gehouden.

Database

In 2007 is in Italië een database (een verzameling van gegevens) gemaakt. Alle mensen jonger dan 18 jaar die Tysabri gebruiken, staan hierin. De database is gebruikt om te kijken hoe goed Tysabri werkt bij kinderen met een snelle achteruitgang. Men vindt dat Tysabri veilig is en goed werkt bij de meeste kinderen. Er zijn minder aanvallen en minder beperkingen bij het bewegen (EDDS).

101 kinderen

In de database staan 101 kinderen met MS. Hiervan zijn 69 meisjes. De groep had een gemiddelde leeftijd van bijna 13 jaar toen de MS begon. De gemiddelde leeftijd waarop met Tysabri werd begonnen was ongeveer 14,5 jaar. De behandeling duurde ruim 2,5 jaar. Tijdens de behandeling werden aanvallen opgeschreven. Dit waren er 15, bij 9 kinderen.

Gemiddelde aantal aanvallen

Het gemiddelde aantal aanvallen per jaar per persoon werd hiermee berekend. Dit heet in het engels ‘annualized relapse rate’ (ARR). Deze ARR was 2,3 in het jaar vóórdat met Tysabri werd gestart. Na het laatste gebruik was dit met 0,1 verminderd. Dit was een belangrijk verschil.

EDDS

Hoe ernstig de beperkingen van een patiënt zijn (EDDS) wordt aangegeven met cijfers tussen de 0 en 10. Dat betekent dat bij 0 geen klachten zijn, maar vanaf 3,5 beperkt de invaliditeit je in je dagelijkse leven. De gemiddelde EDSS daalde van 2.6 ± 1,3 bij het begin van de behandeling, naar 1,8 ± 1,2 op het laatst. Zes kinderen hadden een kleine stijging van de EDDS.

MRI

Regelmatig zijn MRI’s gemaakt bij de kinderen die Tysabri gebruikten. Zo werd bijgehouden of er nieuwe laesies (littekens) waren. Na zes maanden waren laesies zichtbaar bij 10 van de 91 kinderen. Na twaalf maanden was dit bij 6 van de 87 kinderen te zien. Na achttien maanden bij 2 van de 61 kinderen en bij 2 van de 68 kinderen na twee jaar. Na 3 van de 62 kinderen na 30 maanden en bij 5 van 43 na langere tijd.

Laatste controle

Op het moment van het laatste controle had 58% van de kinderen geen nieuwe aanvallen, geen toename van de EDDS en geen nieuwe laesies. Ook waren er geen onverwachte bijwerkingen of andere onbedoelde dingen gebeurd. Twee kinderen moesten stoppen met Tysabri vanwege de achteruitgang van hun MS.

Door: Angelique – Bron: MSweb

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *