Veel mensen met multiple sclerose (MS) krijgen tijdens hun ziekte te maken met geheugenproblemen. Het is nog onbekend hoe deze precies ontstaan. Daarom is het belangrijk dat we beter leren begrijpen hoe de problemen beginnen. Eén van de belangrijkste delen van de hersenen is de hippocampus. Al eerder is ontdekt dat deze hippocampus bij MS vaak beschadigd is. Een groep onderzoekers van het VUmc MS Centrum Amsterdam heeft nu gekeken hoe de hippocampus nog werkt bij MS patiënten.

Deelnemers van het onderzoek
Om goed te kunnen kijken wat er gebeurt, zijn ze met drie groepen mensen gaan werken. Een groep gezonde mensen, een groep mensen met MS mét geheugenproblemen en een groep MS’ers zónder geheugenproblemen.

Memorie in de MRI-scanner
Alle deelnemers hebben in de MRI scanner een paar geheugentaakjes moeten doen.

Tijdens het uitvoeren hiervan werd de activiteit van de hersenen gemeten. Daarbij werd speciaal naar de activiteit in de hippocampus gekeken.

Uitslag van het onderzoek
37dnieuws11_geheugenDe hersenactiviteit van MS patiënten zonder geheugenproblemen werd vergeleken met die van gezonde mensen. Eigenlijk hadden ze niet verwacht dat er verschillen zouden zijn in de hersenactiviteit. De patiënten hadden tenslotte de testjes net zo goed gedaan als de gezonde groep. De beelden op de MRI lieten echter zien dat de MS’ers méér hersenactiviteit hadden dan de gezonde mensen!

Het lijkt er dus op dat het geheugensysteem al in het begin van de ziekte verandert. Dit zou weleens kunnen zijn om de geheugenfunctie zo lang mogelijk te behouden.

De hersenactiviteit van MS patiënten met geheugenproblemen werd ook vergeleken met de gezonde mensen. De patiënten hadden de geheugentestjes duidelijk slechter gemaakt. Inderdaad was te zien dat verschillende hersengebieden minder actief waren dan bij de gezonde groep. Opvallend was wel dat bij de patiënten in twee kleine gebiedjes ook nog wat toegenomen hersenactiviteit te zien was. Ze denken dat deze twee gebiedjes nog iets proberen over te nemen van de afgenomen geheugenfunctie, maar dat dat uiteindelijk niet (genoeg) lukt.

Dus…
Dit onderzoek leert ons meer over hoe geheugenproblemen ontstaan en dat is nodig bij de zoektocht naar behandelmanieren. Misschien kan met medicijnen of door geheugentraining snel gestart worden nadat bekend is geworden dat iemand MS heeft, dus nog vóór er geheugenproblemen zijn. Er wordt door allerlei wetenschappers naar manieren gezocht hoe en wat mogelijk is.

Geplaatst: 7 november 2011 – Door: Emmy van der Kooij – Bron: MSweb

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *