Britt

Britt is 9 jaar en heeft een moeder met MS

Britt is 9 jaar en haar moeder heeft MS. Op de vraag ‘Zijn er (nog meer) dingen die bij jullie thuis anders gaan dan bij anderen?’ Zegt ze: ‘JA!! Want papa is ook ziek en dat is echt wel heel gek. Twee zieke ouders die nooit meer beter worden.’
Lees meer
Back To Top