MS bij kinderen; meer schubs

Pasgeleden was er een bijeenkomst van wetenschappers (het MS-congres ECTRIMS). Het ging over MS bij kinderen onder de 18 jaar. Volgens Dokter Brenda Banwell gaat MS anders bij kinderen dan bij volwassenen.
Lees meer
Profielwerkstuk

Profielwerkstuk: multiple sclerose bij jongeren

Charlotte Hoffman (17) schreef in het laatste jaar van het VWO haar profielwerkstuk over 'Multiple Sclerose bij jongeren'. Charlotte heeft een mooi en vooral volledig overzicht gegeven over MS op de kinderleeftijd.
Lees meer
Back To Top