School en de directe omgeving (3)

Deel 3 van reeks van vijf online-colleges over MS bij kinderen gaat over school en de directe omgeving. Drs Daniëlle van Pelt (Kinder MS Centrum) geeft hier uitleg over.
Lees meer
Onderzoek, MS, Kinderen, Behandeling. Puberteit

Onderzoek naar de oorzaak van MS (5)

Slot van reeks van 5 online-colleges over MS bij kinderen door drs Daniëlle van Pelt (Kinder MS Centrum). Onderzoek naar de oorzaak van MS bij kinderen is, net als bij volwassenen, nodig.
Lees meer
Kind, MS, denken, verhalen, Behandeling, Kinderen met MS, Beter herstel

Als je kind de diagnose MS krijgt

Ouders geven aan dat het belangrijk is dat mensen weten dat een kind ook MS kan krijgen. Volgens veel ouders waren er artsen die dat niet geloofden. Daardoor kon de diagnose pas veel later bevestigd worden.
Lees meer
Gids voor ouders

MS bij kinderen – Een gids voor ouders

Als bij een kind MS is vastgesteld, kunnen ouders veel vragen hebben. De gids “MS bij kinderen, een gids voor ouders” bevat tips op allerlei vlakken. Klik hier om meer over deze gids te lezen.
Lees meer
Familie Zorgen Oproep

Opgroeien met een ouder met MS deel 2

Als een gezinslid langdurig ziek is, gaan de andere gezinsleden meer voor de zieke zorgen. Ook kinderen doen dat. Maar komt een kind genoeg aan zijn of haar eigen leven toe? Worden klusjes geen kopzorgen, een te zware verantwoordelijkheid?
Lees meer
Back To Top